Загубата на НЕК за полугодието е 250 млн. лв. и дължи още 2,2 млрд.

250,2 млн. лева е загубата на НЕК, която компанията е отчела от дейността си през първите шест месеца на 2014 г., става ясно от разпространените данни за на компанията. За същия период година по-рано компанията счетоводно е била на печалба с 17,2 млн. лева, но реално е имала 156 млн. лева загуби.

Сегашните 250,2 млн. загуба се оправдават с намаленото потребление, непрогнозируемостта на енергията от ВЕИ централите и направените законови промени в структурата на разходите.

Част от разходите на НЕК се очакваше да бъдат компенсирани от приходите от Фонда за въглеродни емисии, които по разчети на ДКЕВР трябваше да бъдат 498 млн. лева. За полугодието на 2014 г. разхода е за 209 млн. лева, като са компенсирани само 38 млн. лева. Това допълнително влошава финансовото състояние на НЕК със 171 млн. лева.

Тези промени и задължаването на НЕК да изкупува цялото количество зелена и кафява енергия, замествайки количествата евтин ток от АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“, са довели до отрицателен ефект за компанията от 215 млн. лева.

От компанията признават, че няма да успеят да компенсират реализирания недостиг заради променените условия и заради това е необходим подходящ механизъм от ДКЕВР за компенсиране на тези разходи. В момента НЕК продължава да поема всички финансови негативи и целия търговски риск на електроенергийния пазар, оплакват се от дружеството.

В междинния финансов отчет е записано, че държавното дружество продължава да изпитва затруднения в изплащането на задълженията към контрагентите си и към свръзани лица. В края на юни тези задължения са достигнали 2,2 млрд. лева. В доклада на дружеството е записано, че компанията е получила нови 53 млн. лева заеми, отпуснати от БЕХ.

Към 1 юли НЕК отчита и липса на оборотен капитал за 1,2 млрд. лева. Според редица експерти всяка друга компания в подобно състояние би трябвало да бъде обявена в несъстоятелност и да се стигне до разпродажба на нейните активи, като не е изключен и фалит.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.