Държавният дълг вече е 28,7% от БВП

В края на месец март делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП)* възлиза на 28,7%, като делът на вътрешния държавен дълг е 10,1%, а на външния държавен дълг е 18,6% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 35,2%, а външните – от 64,8% на сто. Това става ясно от публикувания от Министерство на финансите мартенски брой на месечния бюлетин “Държавен дълг”.

Съгласно водения от МФ официален регистър на държавния дълг, към края на март 2015 г. той възлиза на 12 244,5 млн. евро. Вътрешните задължения са в размер на 4 309,2 млн. евро, а външните – в размер на 7 935,3 млн. евро.

В края на март валутната структура на дълга има следните стойности:

78,8% – в евро;
20,1% – в левове;
0,4% – в щатски долари;
0,7% – в други валути.

Плащанията по държавния дълг през март възлизат на 3 002,9 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в евро – 58,7%, следван от тези в щатски долари – 36,8% и в лева – 4,5%.

Държавногарантираният дълг през февруари достига до 336,5 млн. евро, от които 23,7 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,8%.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.