България

Горанов предлага актуализация на бюджета за 2015 г.

Министерството на финансите публикува проекта за Бюджет 2016 и предложи актуализация на тазгодишния бюджет заради извънпланово увеличение на дефицита на касова основа за 2015 г. от 3 на 3.3%. Причината за ревизията, предложена от Владислав […]

България

Министерство на финансите преотвори емисия левови 10-годишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори емисия 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 22 април 2025 година. На проведения на 19 октомври 2015 г. аукцион бяха предложени книжа с номинална стойност 65 млн. лв. и одобрени […]

България

В МФ прогнозират 627 млн. лв. бюджетен излишък

Към 30 септември се очаква салдото по консолидираната фискална програма да бъде излишък в размер на 627 млн. лв. Това е 0,7 % от прогнозния БВП, съобщава Министерство на финансите на база на предварителни данни […]

България

Радев и Костов ще ни представляват пред МВФ и Световната банка

На днешното си редовно заседание правителството определи управителя на Българската народна банка Димитър Радев за управител за Република България в Международния валутен фонд. Със същото решение подуправителят на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор“ […]

България

Владислав Горанов отчете 890 млн. лева бюджетен излишък към 30 юни

Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните payday loan no credit check показатели на Консолидираната payday 2 cheats фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2015 г. одобриха на днешното instant payday […]

АКЦЕНТИ

Омбудсманът критикува МФ – ощетява децата извън детски градини

Националният омбудсман Константин Пенчев е изпратил препоръка до министъра на финансите да изпълни задълженията си във връзка с разпоредбата на чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца. Текстът предвижда, че семейства, чиито деца […]

България

MOODY’S потвърди кредитния рейтинг на България – Ваа2

Международната рейтингова агенция Moody’s потвърди рейтинга на държавните облигации на България – Baa2, със стабилна перспектива. Решението отразява баланса между стабилната бюджетна позиция, устойчивото икономическо възстановяване и инициираните реформи, спрямо рисковете от появата на външни […]

България

МФ и данъчните с нови електронни услуги за гражданите

Министерството на финансите разшири възможностите на системата „Матеус” и вече е реализирана функционалност за достъп до Интернет страниците на общините с безплатен персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. Вече всеки гражданин с издаден ПИК […]

България

Държавният дълг вече е 28,7% от БВП

В края на месец март делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП)* възлиза на 28,7%, като делът на вътрешния държавен дълг е 10,1%, а на външния държавен дълг е 18,6% от БВП. В […]