В МФ прогнозират 627 млн. лв. бюджетен излишък

Към 30 септември се очаква салдото по консолидираната фискална програма да бъде излишък в размер на 627 млн. лв. Това е 0,7 % от прогнозния БВП, съобщава Министерство на финансите на база на предварителни данни и оценки.

Бюджетната позиция се подобрява с 2,5 пр.п. спрямо същия период за 2014 г., когато по консолидираната фискална програма (КФП) е отчетен дефицит в размер на 1, 48 млрд. лв. или 1,8 % от БВП. По-високите приходи и помощи продължават да бъдат основните фактори за подобрението в бюджетната позиция за деветмесечието на тази година, пишат от ведомството.

Разбивката по параметри на КФП, изготвена на база предварителни данни, очертава следната картина. Очаква се приходите и помощите по КФП да бъдат в размер на 24,1 млрд. лв., което е 79,5 % от годишния разчет. Тази сума представлява ръст спрямо предходната година с 12 %. За него спомагат нарасналите данъчни и неданъчни приходи с 1,6 млрд. лв. и възстановени средства от Европейската комисия в размер на 940,3 млн. лв.

Предварителните данни фиксират разходите по консолидираната фискална програма на 23,5 млрд. лв., което е 71,6 % от годишния разчет. За същия период миналата година разходите са били малко над 23 млрд. лв.

Вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на първото деветмесечие на 2015 г. възлиза на 624,5 млн. лв., съобщават още от МФ.

Размерът на фискалния резерв е 11,1 млрд. лв. по данни от края на август.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.