МФ и данъчните с нови електронни услуги за гражданите

Министерството на финансите разшири възможностите на системата „Матеус” и вече е реализирана функционалност за достъп до Интернет страниците на общините с безплатен персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. Вече всеки гражданин с издаден ПИК има възможност да ползва електронните услуги за местни данъци и такси на Столична община на адрес: http://www.sofia.bg/tu1.asp?napr=56. С ПИК могат да се проверяват:

– Данък върху недвижимите имоти;

– Такса за битови отпадъци;

– Окончателен годишен (патентен) данък;

– Данък върху превозните средства;

– Туристически данък;

– Такса за притежаване на куче.

При проявена инициатива и подписване на споразумение с НАП, останалите общини в страната също могат да приложат новите възможности на системата „Матеус”. С реализираната функционалност не се премахват съществуващите варианти за автентикация, реализирани в отделените системи, а само се добавя унифициран, безплатен вариант за достъп.

Допълнителна информация за ползването на новата електронна услуга може да се получи на информационния телефон на съответната община или на информационния център на НАП – 0700 18 700.

Припомняме, че по инициатива на Министерството на финансите се добави възможност гражданите да правят справки от системите за обслужване на местни данъци и такси на Интернет страницата на НАП. МФ инвестира в системата „Матеус” за обслужване на местни данъци и такси от 2008 г., но интензивно по нея се работи от втората половина на 2009 г. съвместно с експерти от Националната агенция за приходите, Националното сдружение на общините в Република България, представители на експерти от общини с оглед създаване на функционалните изисквания и методологията за системата.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.