Радев и Костов ще ни представляват пред МВФ и Световната банка

След АМ "Хемус" премиерът Борисов прекрати още обществени поръчки за над 600 милиона лева

На днешното си редовно заседание правителството определи управителя на Българската народна банка Димитър Радев за управител за Република България в Международния валутен фонд. Със същото решение подуправителят на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор“ Димитър Костов е определен за заместник-управител за страната в организациите от Групата на Световната банка – Международната банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация, Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите и Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове, както и в Европейската банка за възстановяване и развитие.

Решението на Министерския съвет е свързано с настъпилите персонални и функционални промени в БНБ. Така се осигурява представителство на България в международните финансови институции, което да спомогне за разширяване и стабилизиране на международните контакти и защита на интересите на страната.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.