Владислав Горанов отчете 890 млн. лева бюджетен излишък към 30 юни

Теглим нов заем от 1,2 млрд. лева

Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните payday loan no credit check показатели на Консолидираната payday 2 cheats фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2015 г. одобриха на днешното instant payday loans си редовно заседание министрите. Докладът бе внесен от министъра на финансите Владислав Горанов. Към края на първото полугодие се отчита излишък по КФП в размер на 890 млн. лв. how it works cash (1,1 на сто от прогнозния БВП). Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 439,9 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 450,2 млн. payday loans online лева. Общата сума на данъчните payday loans online постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) към края на юни възлиза на 12 286,0 млн. лв., което представлява 51,2 на сто от castle payday годишните разчети. Приходите в частта на преките данъци са в размер на 2 364,6 payday loans online млн. лв., което е 53,8 на сто от годишните разчети. payday Приходите от косвени данъци са в размер на 6040,1 млн. лв., което е 49,9 на сто от разчетите за 2015 година. Постъпленията от ДДС са payday loans near me в размер на 3946,3 млн. лв., или direct payday lenders 51 на сто от планираните за годината. Невъзстановеният payday loans данъчен кредит на фирми към online payday 30 юни е в размер на 113,3 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2006,7 млн. лв., което е 48 на сто от разчетените за годината.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.