Омбудсманът критикува МФ – ощетява децата извън детски градини

Националният омбудсман Константин Пенчев е изпратил препоръка до министъра на финансите да изпълни задълженията си във връзка с разпоредбата на чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца. Текстът предвижда, че семейства, чиито деца на възраст от 3 до 6 години не могат да бъдат настанени в общински детски градини, имат право на месечна помощ от 100 лв.

„За съжаление, независимо че разпоредбата е в сила от 01.04.2009 г., такава помощ все още не се изплаща. Една от причините за това е, че предвидената в закона наредба за реда за получаване и изразходване на помощите все още не е издадена от министъра на финансите” – напомня Константин Пенчев.

Омбудсманът пише, че отчита усилията, полагани от органите за местно самоуправление за решаване на проблема с недостига на места в детските заведения в големите градове, както и че предоставяната услуга за децата до 5-годишна възраст няма задължителен характер. Постъпването на нови оплаквания в институцията на омбудсмана обаче показва, че въпреки полаганите усилия проблемът с недостига на места в субсидираните от бюджета детски заведения не е преодолян. Според родителите единственият вариант е настаняването на децата им в детски заведения – частна собственост, но необходимата за това сума е непосилна за тях.

„Намирам, че именно поради това е особено важно създаването на условия за прилагане на чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца. Бих искал да подчертая социалната значимост на услугите, предоставяни от детските заведения. Според Конвенцията на ООН за правата на детето държавите – страни по този документ, трябва да предприемат подходящи мерки, за да осигурят на децата на работещите родители правото да ползват услугите за деца и детските заведения, които са създадени за тяхното отглеждане” – категоричен е Константин Пенчев.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.