България

Държавният дълг вече е 28,7% от БВП

В края на месец март делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП)* възлиза на 28,7%, като делът на вътрешния държавен дълг е 10,1%, а на външния държавен дълг е 18,6% от БВП. В […]

България

Държавният дълг надхвърли 20 млрд. лева

Министерство на финансите публикува месечния бюлетин „ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ” за януари 2015 година. Съгласно водения от МФ официален регистър на държавния дълг, към края на януари той възлиза на 10 628,4 млн. евро. Вътрешните задължения са […]

АКЦЕНТИ

Държавният дълг е почти 9,5 млрд. евро

Държавният дълг към края на август възлиза на 9,486 млрд. евро. Това показват данните от водения от Министерство на финансите официален регистър, публикувани в месечния бюлетин, подготвян от министерството. Спрямо официалните данни към 31 декември […]

България

Държавният дълг в края на април е 7,749 млрд. евро

Държавният дълг на България към края на април 2014-а година възлиза на 7,7495 млрд. евро, показват данните от водения от Министерството на финансите официален регистър. В номинално изражение дългът на страната бележи увеличение с близо […]