Държавният дълг е почти 9,5 млрд. евро

Държавният дълг към края на август възлиза на 9,486 млрд. евро. Това показват данните от водения от Министерство на финансите официален регистър, публикувани в месечния бюлетин, подготвян от министерството. Спрямо официалните данни към 31 декември 2013 година държавният дълг е нараснал с около 2,5 млрд. евро.

Номиналният размер на държавния дълг в края на 2013 г. възлиза на 14,118 млрд. лева, което е приблизително 7 млрд. евро.

За цялата 2013 година държавният дълг, по официални данни, е нараснал с 444,9 млн. лева или 222,7 млн. евро.

В края на август 2014 година вътрешните задължения са в размер на 3,977 млрд. евро, а външните – в размер на 5,510 млрд. евро.

Делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 23,0 процента, като делът на външния държавен дълг е 13,4%, а на вътрешния държавен дълг е 9,6% от БВП.

В структурата на държавния дълг в края на август вътрешните задължения заемат дял от 41,9%, а външните – от 58,1% на сто.

Валутната структура на дълга има следните стойности:

58,4% – в евро;
31,5% – в левове;
9,2% – в щатски долари;
0,9% – в други валути.

Плащанията по държавния дълг през август възлизат на 12,8 млн. лева.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.