Дефицитът е 1,275 млрд. лева, а фискалният резерв – 8,7 млрд. лева

Минималната заплата остава 460 лв., КНСБ иска повишаване на доходите

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 31 август 2014 г. е отрицателно в размер на 1 275,6 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 710,9 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 564,7 млн. лева. Това става ясно от публикуваните от Министерство на финансите данни за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) към 31 август.

Размерът на фискалния резерв към същата дата е 8,7 млрд. лв., в т.ч. 8,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

В анализа се посочва се, изпреварващият ръст в разходите и изоставането при изпълнението на данъчните приходи са основните фактори за формирането на дефицита по КФП за първите осем месеца на годината. Продължава да се осигурява и финансиране за временно спрените плащания от ЕК по ОП „Околна среда” и по две оси на ОП „Регионално развитие”, като се очаква след отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицираните разходи. Спрямо дефицита за същия период на 2013 г. (212,7 млн. лв.) бюджетната позиция се влошава с 1 062,9 млн. лв. (1,3 пр.п. от БВП).

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 август 2014 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Актуални публикации”/„Статистика”. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.