Държавният дълг надхвърли 20 млрд. лева

Министерство на финансите публикува месечния бюлетин „ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ” за януари 2015 година. Съгласно водения от МФ официален регистър на държавния дълг, към края на януари той възлиза на 10 628,4 млн. евро. Вътрешните задължения са в размер на 4 282,0 млн. евро, а външните – в размер на 6 346,4 млн. евро.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП)* възлиза на 25,2 процента, като делът на външния държавен дълг е 15,0%, а на вътрешния – 10,2% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 40,3%, а външните – от 59,7 на сто.

В края на януари валутната структура на дълга има следните стойности:

75,9% – в евро;
22,9% – в левове;
0,4% – в щатски долари;
0,8% – в други валути.

Плащанията по държавния дълг през януари възлизат на 2 146,3 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията през месеца най-съществен е делът на тези в щатски долари – 88,3%, следван от тези в лева – 10,4% и в евро – 1,3%.

Държавногарантираният дълг през януари 2015 г. достига до 349,0 млн. евро, от които 23,7 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,8 процента.

Бюлетинът се намира в раздел „Актуални публикации”/„Статистика” н сайта на МФ.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.