МФ погаси предсрочно заем от 1,5 млрд. евро, спестява лихви

Министерството на финансите погаси мостовия заем в размер на 1,5 млрд. евро, отпуснат на 18 декември миналата година от HSBC Bank, Societe Generale, Citibank, клон Лондон, и УниКредит Булбанк с част от набраните на международните пазари 3,1 млрд. евро, които буквално вчера постъпиха в хазната.

С погасяването на заема изцяло на 27 март 2015 г. в държавния бюджет се спестяват 3,7 млн. евро лихвени разходи, отбелязват от МФ в съобщение до медиите.

Заемът беше договорен за срок от шест месеца при годишен лихвен процент, определен от шестмесечния Euribor плюс надбавка от 0,9 процентни пункта, с възможност за удължаване на мостовото финансиране с още 6 месеца.

Сумата от 1,5 млрд. евро бе взета с цел финансиране на държавния бюджет, свързано с очаквания по-голям дефицит, необходимостта от финансиране на Фонда за гарантиране на влоговете в банките във връзка с изплащането на депозитите в КТБ, както и обезпечаването на ликвидна подкрепа на банковия сектор.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.