Министерство на финансите отрече за сливането на НАП и “Митници”

Министерство на финансите /МФ/ не разработва и не подготвя за реализиране концептуална рамка или проект за бъдеща обединена структура, включваща сливането на двете приходни агенции – Национална агенция за приходите и Агенция “Митници”. Това съобщиха от министерството по повод разпространявана в публичното пространство информация за подготвяно обединение на двете
приходни администрации.
Решение за създаване на обединена приходна агенция е извън правомощията на служебното правителство. Подготовката на подобна мащабна административна реформа
включва широко обществено обсъждане и консултация със всички заинтересовани страни, посочват от ведомството. За реализирането на такова обединение, което би засегнало широк кръг физически и юридически лица и би оказало влияние върху администрирането на приходите от мита, данъци и задължителни осигурителни вноски, е необходимо изготвянето на предварителен подробен анализ.
Анализът следва да обхване нормативната база, структурите, функциите и дейностите на приходните агенции и да включва оценка на въздействието, проучване на практиките на други държави-членки на ЕС и трети страни, завършва съобщението на МФ.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.