Правителството изпълнява успешно “плана” за ръста на външния дълг

България пласира успешно новата емисия еврооблигации. Правителството успя да вземе външен дълг от 1,493 млрд. евро при лихвен процент от 3,055%, съобщиха от Министерството на финансите. Падежът на дълга е 3 септември 2024 г.

На 26 юни 2014 г. Република България успешно емитира нови 10-годишни бенчмаркови еврооблигации. Повече от 250 инвеститора участваха в новата емисия, която ще бъде емитирана на 3 юли 2014 г., като съвкупната стойност на заявените поръчки е на 3.7 млрд. евро.

След широко представяне на емисията в цяла Европа мениджърите на емисията решиха да използват положителното настроение на пазара, за да ускорят стартирането на новата емисия облигации на България чрез обявяване на 10-годишен матуритет (септември 2024 г.).

След набиране на силен заявен интерес предишния ден в размер на повече от 1,3 млрд. евро, процедурата по приемане на поръчки формално стартира в 8:00 ч. по Гринуич при първоначална цена от 170 б.п. над интерполираната цена на 10-годишни лихвени суапове.

Общата стойност на заявените поръчки нарасна бързо до над 4,0 млрд. евро в резултат на изключително силния инвеститорски интерес, което позволи на България да намали ориентировъчната доходност с 10 б.п. до средна цена на лихвените суапове +160 и да стартира емисията на това ниво. В резултат на тези усилия България успя да осъществи сделката за 1 493 млн. евро и да осигури най-ниския досега купон за свои Еврооблигации.

Citigroup, HSBC и J.P. Morgan действаха като водещи мениджъри на сделката.

Новата 10-годишна Еврооблигация на България с обем от 1 493 млн. евро беше записана за по-малко от 30 минути след обявяване на процедурата по приемане на поръчки. Общата стойност на заявените поръчки възлезе на 3,7 млрд. евро от 250 инвеститори, уточняват от финансовото ведомство.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.