13 НПО настояват ЕС да приеме нова Стратегия за правата на детето

Европейската мрежа за децата Eurochild заедно с 12 неправителствени организации изпратиха отворено писмо до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, в което настояват за приемането на нова Стратегия за правата на детето на ниво ЕС.

Национална мрежа за децата като член на Eurochild подкрепя инициативата и вярва, че с целенасочени действия най-добрия интерес на детето ще бъде гарантиран чрез политиките и законодателството на ЕС.

Първата Стратегия на ЕС за правата на детето изтече през 2014 г. Конкретен пример за положителен резултат от нейното прилагане е фактът, че мрежата от 116 000 горещи линии за изчезнали деца се разрасна, за да включи 27 страни-членки на ЕС през 2014 г. в сравнение с 11 страни-членки през 2011 г.

Въпреки постигнатите резултати продължават да съществуват много предизвикателства и нарушения на правата на децата, а се появяват и нови. Много от тях изискват реакция на европейско ниво, която да се заеме с корените на тези нарушения, да попълни съществуващите празнини и да работи по трансгранични проблеми в сферите правосъдие, миграция, намаляване на бедността, социално включване, образование, здраве, устойчиво развитие и др.

Важно е импулсът, създаден от първата Стратегия да не се изгуби поради липса на визия, ефективно планиране и стратегическо ръководство, за да могат всички служители и представители на ЕС да продължат напред. Новата Стратегия трябва да се основава на постигнатото до момента, но и да бъде развита чрез консултации със заинтересованите страни. По-конкретно, тя трябва да отстоява защитата на правата на децата чрез осигуряването на системно сътрудничество между институциите, да насърчва редовен диалог със заинтересованите лица и организации и да развива съгласувани европейски действия, в синхрон с целите на Договора от Лисабон. Той, заедно с Хартата на основните права отстояват задълженията на ЕС да популяризира, защитава и реализира правата на детето във всички актуални политики и действия на ЕС.

13-те европейски неправителствени организации призовават в края на писмото Европейската комисия да определи детайлна, нова и солидна Стратегия, която да очертае ясна рамка за действия от страна на ЕС относно правата на детето в Европа и чужбина.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.