Парламентът попълни състава на Сметната палата

В последния си работен ден преди Великденската си ваканция Народното събрание избра заместник-председатели и членове на Сметната палата.

За зам.-председатели бяха избрани Горица Николова Грънчарова – Кожарева и Тошко Иванов Тодоров – и двамата възпитаници на Стопанската академия в Свищов.

Депутатите одобриха за членове на Сметната палата Емил Асенов Евлогиев. Той е една от двете квоти на неправителствения сектор. Предложен е от Институт на дипломираните експерт-счетоводители. От квотата на НПО в Семтната палата е и другият новоизбран член – Георги Стефанов Иванов. Той е номиниран от Института на вътрешните одитори в България при спазване на определената вътрешна процедура.

През март за председател на Сметната палата бе избран Цветан Цветков.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.