Парламентът избра Цветан Цветков за председател на Сметната палата

С гласовете на 146 народни представители, 1 „против” и 21 „въздържал се” парламентът избра Цветан Цветков за председател на Сметната палата. Той бе подкрепен от парламентарните групи на ГЕРБ, ДПС, РБ, ПФ, БДЦ, АБВ и независимите депутати, а от „Атака” не участваха в гласуването.

Цветков съобщи, че ще фокусира дейността си върху национално значими теми по политики и програми, прилагани в чувствителни за обществото области като енергетика, здравеопазване и сигурност. Според него Сметната палата следва да подобри качеството на финансовите одити. Като приоритет в своята дейност Цветков очерта и подобряване на взаимодействието с Народното събрание, което се изразява както във възлагане на одити от Сметната палата по проблеми и теми, които парламента е преценил, че са чувствителни и важни за българското общество, така и в обсъждане на одитни доклади в рамките на парламентарните комисии, за да може да се вземат подходящи законодателни решения.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.