Игровата драма на ББ

Има по-интересни и полезни неща от следенето на т.нар. слова на лидерите в Народното събрание. Най-малкото сетивата се щадят от досега до политици, които са ситни, дребни като камилчета, а мислите не се замърсяват с хрумващи ти думи тежки…
Но понякога надзъртам в медията 4.0 – Фейсбук.
Научавам подробности, детайли, но те не променят предположенията и изводите ми.

ББ е силен в простите игри – БриЧ белот, Сантасе, Не се сърди човече, Дама.
Това са тактически игри, в които не се иска особен интелект, допускат се шмекерлъци, евтини номера, семпли блъфирания…
Той обаче не може да се справи на сериозно ниво с игри като Шахмат, Бридж, които са оперативно-тактически, могат да бъдат моделирани, алгоритмизирани сравнително лесно. И изискват сериозен интелект, мислене с няколко хода напред.
И практически, дори теоретически е невъзможно да си представим ББ да играе стратегическата японско-китайска игра ГО.
ГО е игра от коренно друга епоха, наричана в науката хаоплексно-мрежова епоха – от хаос и комплексност (сложност).
При ГО е по-важно не да концентрираш фигурите на едно решаващо направление, а да ги разпръснеш, да изплетеш мрежа от стратегически замисли чрез тях и да координираш „движението“ им. Нещо повече — ГО илюстрира и няколко тенденции: например за минимизирането на йерархиите на фигурите със засилване на тяхната децентрализирана тактическа самостоятелност и стратегическото им коопериране; както и за размиването на строгото разделение между нападение и защита, тъй като един ход може да бъде едновременно и двете — и нападение, и защита. Нещо повече все в същия дух — ГО е перфектното доказателство за излизането от черно-бялото мислене (което в шаха идеално съвпада с черно-бялата дъска), от черно-бялата нормална, а вече все повече „нормална“ логика или-или и за навлизането в парадоксалната, а вече все повече „парадоксална“ логика и-и.
Това е коренно различна игра, в която ББ с неговото (право)линейно, слабо интелигентно, базирано на импровизацията и харизмата мислене просто не владее, той няма способности за нея в политиката. Той смята властта за чук, а който има в ръцете си чук, той вижда всички проблеми като гвоздеи.
Ето защо ББ се чувства безпомощен, обиден, нещастен и дълбоко фрустриран, защото е безсилен, безидеен и безпомощен, когато трябва да играе стратегическата политическа игра „ГО” – „Герб и Останалите”…

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.