Олигарси от всички страни, съединихте се!

Като чета данните как обществата се разделят по богатство в съотношение 10%:90%; и как горните 10% се разделят по богатство в съотношение 1%:9%; и как горният 1% се разделя по богатство в съотношение 0.1%:0.9%; и как горният 0.1% се разделя по богатство в съотношение 0.01%:0.09%; и как трогателно успоредяват интересите си мегаолигарсите-президенти Путин и Тръмп, та още малко и ще си кажа, че тръгнахме от Пролетарии от всички страни, съединявайте се! и стигнахме до Олигарси от всички страни, съединихте се!

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.