Брутална некомпетентност, неподготвеност, неоправност и неразумност

Някога, разделяйки се след първия негов мандат с президента Първанов, аз му бях подготвил анализ, посветен на непрофесионализма в държавната администрация като нарастващ и настъпващ риск за националната сигурност.

Сега, секретарят по националната сигурност на президента Плевнелиев, разделяйки се с него след първия (и вероятно последен) негов мандат, би трябвало да му подготви анализ за некадърността в държавната администрация като ескалираща и осъществила се заплаха за националната сигурност.

Никога такава въпиюща некадърност не е яхвала България и не я е изтезавала с бруталната си некомпетентност, неподготвеност, неоправност и неразумност.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.