Фалира ли Гърция?

“Гърция е обявила вътрешен фалит”, твърди журналистът Йоргос Папус, цитиран от grreporter.info. Държавата е спряла плащанията към своите доставчици, а официалните данни идват да потвърдят това, като сумите наистина са внушителни.

Според Папус доказателство номер едно за вътрешния фалит на страната било, че гръцките данъкоплатци продължават да създават нови задължения към данъчните служби. Само през април е трябвало да бъдат изплатени данъци в размер на 737 милиона евро. От тях гърците са изплатили много малка част, в резултат на което просрочените задължения за конкретния месец възлизат на 602 милиона евро. Общата стойност на старите и новите задължения към данъчните служби е над 77 милиарда евро. Ако към тях бъдат добавени и задълженията към митниците сумата надхвърля 80 милиарда евро.

Като второ доказателство, той изтъкв, че през март тази година гръцката държава не е изплатила своите задължения към доставчиците си в размер на 418 милиона евро. След спирането на плащанията през април общите просрочени задължения на държавата към гръцки частни компании надхвърля сумата от 5 милиарда евро.

Третото доказателство са „висящите” молби за връщане на ДДС вече са за над 860 милиона евро. Онези от тях, с които се изискват връщания на стойност над 680 милиона престояват в чекмеджетата на данъчните служби за повече от 90 дни. Показателен е фактът, че в 20 данъчни служби молбите на фирмите са подадени преди повече от година.

Последно доказателство е, че влоговете от гръцките банки продължават да изтичат, макар и с по-забавено темпо. Според последния доклад на инвестиционната банка Goldman Sachs през април са били изтеглени 7 милиарда евро. Това означава, че само през първите четири месеца на 2015 от гръцките банки са били изтеглени почти 28 милиарда евро.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.