Евростат: Младежката безработица в България вече е 30 %

България е на 7-о място по безработица в Европейския съюз, сочат данните на Евростат. През януари тази година без работа са били 424 хиляди българи, или 13,1 на сто от трудоспособното население. Повишила се е безработицата сред младежите до тревожните 30 процента.

Практически същото сочат и данните на националната статистика. През четвъртото тримесечие на 2013 г. коефициентът на безработица е 13.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2012 г. се отбелязва увеличение с 0.6 процентни пункта.

България е на второ място в Европейския съюз по темп на нарастване на безработицата сред младите хора до 25-годишна възраст. През 2008 г. 12,7% от икономически активните младежи са били без работа, а през 2012 г. делът им е скочил до 28,9% по данни на Евростат.

Според Евростат в ЕС Испания и Гърция продължават да са с най-висока безработица – съответно 26 и 28 на сто.

С най-добри показатели остават Австрия и Германия. Средните стойности за Евросъюза и Еврозоната са съответно 10,8 и 12 на сто.

Комисарят по заетостта Ласло Андор препоръча на страните-членки да ускорят реформите и да използват структурните и инвестиционните фондове за подобряване на бизнес-средата, както и за въвеждане на така наречената „младежка гаранция” за обучение и заетост на хората под 25 години.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.