Евростат: Бюджетният дефицит на България за 2014 г. е 5,8% от БВП

Евростат представи нотифицираните данни за дефицита и дълга на държавите членки на ЕС за 2014 година. За България европейската статистическа

Прочетете повече

Евростат отчита рязко понижаване на бюджетните дефицити в ЕС

Правителствените бюджетни дефицити в ЕС и в частност в еврозоната отчетоха значително понижение през 2013-а година, но нивата на държавните

Прочетете повече

НСИ преброи у нас 5000 безработни по-малко, отколкото Евростат

Погледнато формално – националната статистика преброи в България в края на 2013 година 5000 безработни по-малко, отколокото Евростат: 436,3 хил.

Прочетете повече