Евростат отчита рязко понижаване на бюджетните дефицити в ЕС

Правителствените бюджетни дефицити в ЕС и в частност в еврозоната отчетоха значително понижение през 2013-а година, но нивата на държавните дългове продължиха да се повишават. Това показват данните в поредния доклад на Европейската комисия. Според данни на Евростат бюджетният дефицит в еврозоната през миналата година се е свил до 3,0% от БВП спрямо дефицит в размер на 3,7% от БВП през 2012-а година. Това представлява най-малкия по размер бюджетен дефицит в региона на общата европейска валута от 2008-а година насам.
Бюджетният дефицит на 28-е страни – членки на Европейския съюз се е свил през 2013-а година до 3,3% от 3,9% през предходната година.
В същото време обаче държавният дълг на 18-те страни – членки на еврозоната се е повишил до рекорден връх от 92,6% от БВП към края на 2013-а година от 90,7% в края на 2012-а година, докато общият държавен дълг в ЕС се е повишил до 87,1% от 85,2%, се посочва в доклада на ЕК.
Данните на Евростат също така показват за наличието на огромна по размер фрагментация, която съществува в Европа. Страни като Люксембург, Германия, Естония, Дания, Латвия и Швеция бележат или бюджетен излишък, или много слаб държавен дефицит, докато други като Словения, Гърция, Ирландия, Испания, Великобритания, Кипър, Полша, Франция и Португалия отчитат бюджетни дефицити над европейския лимит от 3% от БВП.
Според европейската статистика бюджетният дефицити на България през 2013-а година се е разширил до 1,5% от БВП спрямо дефицити в размер на 0,8% от БВП през 2012-а година, но въпреки това остава далеч под европейския лимит за дефицити от 3%.
В същото време държавният дълг на България се е повишил до 18,9% от БВП към края на 2013-а година от 18,4% през предходната година и също остава далеч под европейския лимит в размер на 60% от БВП. По този показател нашата страна заема престижното второ място сред всички страни – членки на ЕС, като тя е изпреварена само от Естония, имаща държавен дълг в размер на едва 10% от БВП.
На другия полюс са страни като Гърция (с дълг в размер на 175,1% от БВП), Италия (132,6%), Поругалия (129%), Ирландия (123,7%), Кипър (111,7%) и Белгия (101,5%).
Данните на Евростат бяха потвърдени и от Националния статистически институт на България, предаде БНР.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.