Евростат: Бюджетният дефицит на България за 2014 г. е 5,8% от БВП

Евростат представи нотифицираните данни за дефицита и дълга на държавите членки на ЕС за 2014 година. За България европейската статистическа служба посочва дефицит от 5,8% от БВП.

Разликата между предварителните и окончателните данни в размер на 3% от БВП се дължи основно на промяна при секторното класифициране на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) като част от сектор „Държавно управление”. До 2013 г. методологическите критерии поставяха ФГВБ като единица, класифицирана в сектора на финансовите институции, без операциите по баланса му да оказват влияние върху дефицита на сектор „Държавно управление”, обясниха от Министерство на финансите.

Въпреки ревизията на данните за дефицита на България за 2014 г. не се очаква стартиране на процедура по прекомерен дефицит срещу страната ни, тъй като поетите от ФГВБ задължения през 2014 г. са с временен характер и няма да имат отражение върху дефицита за следващи години. В недалечното минало е имало подобни случаи, когато държави членки са регистрирали дефицит над референтната стойност, но поради отчитането на фактори с временен характер, Комисията не е откривала процедура по прекомерен дефицит (Люксембург, 2010 г.; Финландия, 2014 г. и Белгия, 2015 г.).

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.