Евростат: Румънци, българи и гърци са най-застрашени от бедност

През 2014 година 122 милиона души, или 24,4% от населението на ЕС, са били застрашени от бедност или социално изключване. Това сочат данните на Евростат, публикувани по случай 17 октомври – Международния ден за борба с бедността. Най-зле стоят нещата на Балканите. През миналата година над 33% от населението е било застрашено от бедност или социално изключване в три страни от ЕС – Румъния (40,2%), България (40,1%) и Гърция (36,0%).
Най-малка част от населението е била засегната от тези рискове в Чехия (14,8%), Швеция (16,9%), Холандия (17,1%), Финландия (17,3%) и Дания (17,8%).

През 2014 година 21,8% от българите са били застрашени от парична бедност, 33,1% – са живеели в състояние на крайни материални лишения, а 12,1% са били част от домакинство, в което малко членове са били работещи хора.

През миналата година общо 40,1% от българите са били засегнати най-малко от един от тези фактори, които са разглеждани като компоненти на бедността и социалното изключване. На европейско ниво от парична бедност са били застрашени 17,2% от населението, в крайни материални лишения са живеели 8,9%, а 11,1% от европейците са били част от семейство с ниска професионална активност.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.