НСИ преброи у нас 5000 безработни по-малко, отколкото Евростат

Погледнато формално – националната статистика преброи в България в края на 2013 година 5000 безработни по-малко, отколокото Евростат: 436,3 хил. според НСИ спрямо 441 хил. според Евростат.
Погледнато нормално – всичко в случая е… нормално, тъй като и Евростат ползва данните на НСИ и тези по-малко от 5 000 безработни не са изчезнали, а са се размили някъде между десетките графи, параграфи, алинеи, уточнения, подробности и чиновнически лупинги в стил „висш пилотаж с числа в рамките на математическите закони”.
Затова много по-важен е процентът; по-определяща е тенденцията; а най-стряскащи са данните за младежката безработица.
Като цяло, безработицата в края на 2013 година е била 12,9 % според НСИ и/или 13,1 % според Евростат. Като увеличението спрямо 2012 година е 0,6 на сто.
Числата и тенденциите могат да се погледнат и от една друга гледна точка.
През 2013 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3.32 млн., или 68,4% от населението в тази възрастова граница. В сравнение с 2012 г. коефициентът на икономическа активност нараства с 1,3 процентни пункта.
Коефициентът на заетост за населението между 20 и 64 навършени години е 63,5%, или с 0,5 процентни пункта по-висок в сравнение с 2012 г.
Продължава обаче нарастването на безработните младежи. Неработещите между 15 и 24 навършени години са 28,4%, а безработните в групата група 15-29 навършени години са 21,8%. В сравнение с 2012 г. коефициентът на безработица за тези възрастови групи се увеличава съответно с 0,3 и 1 процентни пункта.

Продължително безработни (от една или повече години) са 250,3 хил., или 57,4% от всички. Броят на обезкуражените лица на възраст 15-64 навършени години е 206,5 хил. души.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.