Администрация 2.0

КЕВР и Министерството на регионалното развитие блокират комплексната процедура по издаване на виза за проектиране

Напразни се оказаха надеждите на желаещите да строят, че занапред това ще става по-лесно и по-бързо. От 3 януари 2019 г. е в сила изменение в Закона за устройството на територията, с което е предвидена […]

Администрация 2.0

Омбудсманът внесе законопроект за ограничаване на привилегиите на банки и монополисти

Омбудсманът Мая Манолова внесе в парламента законопроект за изменения в Гражданския процесуален кодекс с цел ограничаване на свръхпривилегиите на банки, монополи и защита от неравноправни клаузи. На форума присъстваха председателят на Парламентарната комисия по правни въпроси Данаил […]

Администрация 2.0

Променят 113 закона, за да се намали административната тежест

На конференция в София за представяне на резултатите от инвентаризацията на административните услуги и режими стана ясно, че са готови предложения за привеждане на услугите в съответствие с изискванията на Закона за администрацията, Закона за […]

Администрация 2.0

Бек-офисът и фронт-офисът в общината:. държавите „Местни данъци и такси“, „ГРАО“, „Общинска собственост“ и „Устройство на територията и контрол на строителството“ срещу Центъра за услуги

Тази статия изследва участието на служители от специализираната администрация при предоставянето на услуги на фронт-офиса и разпределението на отговорностите между функционалните звена и звеното за административно обслужване. Изследователската хипотеза е, че съществуващата организация на предоставянето […]

Администрация 2.0

Мястото и ролята на доставчиците на обществени услуги в цялостния процес по предоставяне на услуги

С нормативни промени, в сила от 22 юли 2016 г. организациите, предоставящи обществени услуги, се задължават да въвеждат данни в Административния регистър. Към доставчиците на обществени услуги спадат училищата и детските градини, висшите училища, болниците […]

Администрация 2.0

Граждани атакуват новите, по-скъпи винетки пред ВАС

Новите винетни стикери за пътуване по автомагистралите и пътищата от републиканската пътна мрежа продължават да са обект на гражданско недоволство, заради решението на правителството на Бойко Борисов да увеличи с около 40% цената им от […]

Администрация 2.0

Да се категоризираш или да не се категоризираш? Това е въпросът

Знаете ли с колко звезди е категоризирана кварталната ви кръчма? Не?! Не знаете дори, че съществува подобно изискване за категоризиране на всички заведения за хранене и развлечение?! Не се притеснявайте, не сте единствените. Категоризацията на […]

Администрация 2.0

Комплексното административно обслужване облекчава бизнеса

Г-н Манлиев, от началото на април трябва да влезе комплексното административно обслужване. Какво представлява този модел? Комплексното административно обслужване е нов модел за обслужване на представителите на гражданите и на бизнеса. Да припомня, че след […]

No Picture
Администрация 2.0

Процедури, свързани с придобиване на българско гражданство

Българското гражданство, като правен институт, се урежда от Конституцията на Република България, от Закона за българското гражданство и от международните договори, по които РБ е страна и които са в сила при настъпването на фактите […]