Променят 113 закона, за да се намали административната тежест

На конференция в София за представяне на резултатите от инвентаризацията на административните услуги и режими стана ясно, че са готови предложения за привеждане на услугите в съответствие с изискванията на Закона за администрацията, Закона за електронното управление и Административнопроцесуалния кодекс.

Огромен пакет от мерки за намаляване на административната тежест вече е подготвен. За да стане факт до месец септември, когато електронното правителство трябва да работи. Алеко Джилджов от Дирекция “Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет обобщи, че предстои промяна в 113 закона, съобщи БНР.

“Това е изменение в Административнопроцесуалния кодекс, изменение в още 113 закона към него, които ще бъдат внесени от Министерския съвет. Това е едната група действия. Освен тях ще има един пакет с предложения, които всяка администрация отделно ще си ги предлага, които ще бъдат до началото на следващата година коригирани. Там имаме много сериозни предложения за увеличаване срока на валидност на издадени документи и така нататък. Поднормативните актове ще станат ясни след окончателното съгласуване на този огромен пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест”, каза Джилджов.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.