“Десните” подписаха меморандум с „КТБalive“

Коалиция ДЕСНИТЕ подписаха меморандум с представители на фейсбук инициативата „КТБalive“
Днес представители на Коалиция ДЕСНИТЕ подписаха меморандум с представители на фейсбук инициативата „КТБalive“, в който се споразумяха коалицията да участва във всички възможни консултации във връзка с предприемане на адекватни действия за справяне с проблемите в КТБ като поддържа необходимостта от оздравяване на банката.
Коалиция ДЕСНИТЕ и представителите фейсбук инициативата „КТБalive“ постигнаха съгласие по следните позиции:
1. Действията на Българска народна банка и другите институции с отговорности по упражняване на надзор над Банката и поддържане на финансовата стабилност в страната са неадекватни, като в резултат на тях проблемът с финансовите затруднения на КТБ е задълбочен.
2. Поставянето на банката под специален надзор за толкова продължителен период и първоначалният отказ на БНБ да води разговори с акционерите за намиране на пазарно решение на възникналите проблеми с ликвидността на банката са в противоречие с добрите европейски практики, като по същество лишават вложителите от гарантираните им права от Европейското право за достъп до депозитите им и непрекъснатост на банковата дейност. Тези действия на БНБ реално могат да доведат до множество съдебни действия срещу Централната банка и срещу държавата от засегнатите страни, а вероятно и до наказателна процедура срещу България за неспазване на европейското законодателство.
3. Дългосрочното принудително спиране на дейността на КТБ възпрепятства сериозно възможността за изготвяне на работещ оздравителен план за спасяване на банката на пазарен принцип, ще доведе до изразходването на значителен държавен ресурс за нейното оздравяване и най-вече до загуба на средства от страна на вложителите и бизнеса, което допълнително ще затормози икономическата дейност в страната.
4. Некомпетентните и неконсистентни действия на БНБ и другите отговорни органи уязвяват правата на вложители и кредитополучатели в Банката и представляват сериозна заплаха пред икономическата стабилност и банковата сигурност в България.
5. Съгласно европейската практика и предложените от български експерти решения на проблема се установява, че са налице множество решения, които могат да се приложат, за да се направи опит за оздравяване на банката.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.