Коалиция „Десните“ не приема предлаганата пенсионна реформа

Коалиция „Десните“ изразява категоричното си неодобрение на мерките по реформиране на пенсионната система на страната, обявени от правителството на 20 май 2015 г. Очакванията на обществото бяха за много по-пълни и решителни промени в пенсионния модел на България, чиято цел да не бъде само краткосрочното намаление на дефицита на държавното обществено осигуряване (ДОО), но и много по-силно застъпване на спестовния характер на пенсионното осигуряване.

Това се изтъква в разпространената от “Десните” позиция. Ето и останалата част от техните аргументи да не приемат предлаганата пенсионна реформа.

Очакванията бяха за даване на приоритет на натрупване на пенсионните осигуровки по лични партиди на работещите, както и дългосрочно балансиране на пенсионната система и най-вече на ДОО, при което да се прекрати перманентното генериране на дефицити и най-вече прекратяване на практиката за използване на пенсионните осигуровки на гражданите. за социално подпомагане на населението. За съжаление нищо от тези очаквания не се изпълни, се изтъква в позицията.

От Коалиция „Десните“ възразяваме срещу решението на правителството увеличението на приходите в ДОО да става основно за сметка на увеличената възраст за пенсиониране на работещите. Тази мярка противоречи на разбирането, че в дългосрочен план пенсионната система трябва да премине основно на капиталово-покривен принцип, в който водеща роля би трябвало да имат пенсионните фондове, а НОИ да играе все по-ограничена и по-скоро допълваща роля. Това е много по-справедливо от обществена гледна точка, смятат “Десните”.

Категорично не приемаме и отстъпката по отношение на възрастта и начина за пенсиониране на работещите в сектор „Сигурност“. Възможността служители в сектора да могат да се пенсионират без да е необходимо да напускат работните си места означава, че тези служители, освен че ще получават заплата за своята работа, ще получават и пенсия, която ще идва от пенсионните вноски на всички останали работещи. Няма да бъде пресилено, ако подобно действие, освен брутално популистко, се класифицира и като пълно извращение на пенсионната система в страната. Този ход, освен че увеличава необосновано заплатите на работещите „пенсионери” в сектора, влияе и изключително демобилизиращо на всички останали, които ще продължат да внасят своите пенсионни осигуровки, надявайки се на достойна пенсия след пенсионирането си.

Не приемаме и увеличението на пенсионните вноски да постъпи в ДОО, а не, както беше планирано в Кодекса за социално осигуряване – в пенсионно-осигурителните дружества. Изразяваме неразбиране защо бизнесът се е съгласил с тази позиция?
Задаваме въпрос защо след като се цели основно стабилизиране на НОИ, не се предприемат стъпки за намаляване на изкуствено раздутите разходи на института от огромния брой инвалидни пенсии? Фрапираща е информацията, че половината от пенсиите за 2014 г. са отпуснати именно на това основание, сякаш в България е имало война.

Заявяваме категорично, че предложените промени на пенсионната система не променят по никакъв начин нейното развитие в дългосрочен план, както това е видно от основните документи на правителството за 2015 – 2018 г., пишат “Десните”. – На първо място е ясно, че значително орязаните приходи в следствие на постигнатия компромис ще имат много по-малък ефект върху дефицита на ДОО. На второ място възниква въпросът защо крайният резултат от реформата не цели премахване изобщо на дефицита на ДОО, а той остава перманентен през целия разглеждан период. И накрая, какъв е смисълът от една реформа, когато нейният краен резултат е абсолютно същият, както ако реформа изобщо не се провежда.
Смятаме, че отговорът на тези въпроси е, че направените предложения са палеативни. Те не представляват истинска реформа и всъщност решават един краткосрочен конюнктурен проблем, като основната цел е да се увеличат приходите в ДОО сега, за да се намали натискът върху бюджета в рамките на следващите три години, като се закрепи обреченото на срив държавно обществено осигуряване, което ще продължи да поглъща като черна дупка не само пенсионните осигуровки на населението, но и не малка част от държавия бюджет, който се пълни от данъците на всички граждани, изтъкват от Коалиция “Десните”.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.