БТПП представи инструментите за финансиране в програмата Европа-2020

Двудневен семинар на тема „Европа 2020 – възможности за подкрепа на бизнеса от Европейските фондове и инструменти за финансиране”, организиран от Enterprise Europe Network към БТПП, се проведе в Палатата на 12 и 13 май 2014 г. . Участниците – представители на бизнеса от технологични компании, фармацевтичната индустрия и консултанти бяха запознати с интерактивни и практични методи за разработване на успешна проектна идея.
По време на обучението участниците бяха запознати с обща информация за Европейските програми и фондове, като проявиха голям интерес към възможностите за финансиране по оперативните програми в България, както и към „Инструмента за финансиране на малки и средни предприятия по програма „Хоризонт 2020“. През следващите 7 години се очаква да бъде намален обема на Оперативна програма “Административен капацитет” и Програма за наука и образование и да се осигурят средства за проекти от всички оперативни програми, целящи икономическото съживяване на Северозападния регион.
Вторият ден на обучението протече с интерактивни и практични упражнения за разработването на успешна проектна идея, след което на участниците в семинара бе предоставена актуална информация как да попълнят апликационна форма с проектно предложение. Палатата е на разположение за съдействие при конкретни идеи за проекти.
Бяха повдигнати специфични въпроси относно това кои идеи се третират като иновативни и какви нови идеи са допустими за финансиране. Някои от участниците получиха индивидуални безплатни консултации за програми, по които биха могли да получат финансиране за конкретните си идеи.
В рамките на обучението бе представена и мрежата Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса, ориентирана към подпомагане на малките и средни предприятия.
Поради големия интерес през месец юни се предвижда да бъде организиран отново семинар за финансиране от ЕС.
Лектори на семинара бяха Теодора Иванова-Вълева от Институт „Отворено общество“, Беата Папазова, съветник по Европейската интеграция и проекти в БТПП и Елеонора Карнаса, ръководител на „Европейски иновационен и информационен център“ в БТПП.
Снимка: БТПП

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.