БТПП възрази по текстове от законопроекта за търговските вериги

В становище до председателите на парламентарните комисии по Икономическа политика и туризъм и Земеделие и храни БТПП изрази възражения по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (станал известен като „законопроект за търговските вериги”).

В становището си БТПП заявява, че със законопроекта се нарушават три основни конституционни принципа:
• принципът на разделение на властите (чл. 8 от Конституцията);
• принципът на свобода на договарянето, който всъщност е израз на конституционния принцип на свободната стопанска инициатива (чл. 19, ал. 1 от Конституцията);
• принципът на равнопоставеност на стопанските субекти (чл. 19, ал. 2 от Конституцията).

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.