БТПП настоява за нов начин на формиране на такса “смет”

Бизнесът отново констатира недостатъчна активност на държавните институции по привеждане на таксата за събиране на отпадъци в съответствие с принципа “замърсителят да плаща”. След многократно отлагане на нормативното решение за това от 16 юни 2014 г. досега, и през тази година се забелязва пасивност на държавните и особено общинските власти за привеждането му в действие. Съществува реална опасност такса „отпадъци“ да продължи да бъде допълнителен данък върху стойността на недвижимите имоти, а не плащане за действително направения боклук, се посочва в позиция, разпространена от БТПП.

Несправедливото разпределение на тази тежест не е единствената вредна последица за икономиката. Еднакво вреди и липсата на стимул за тези, които генерират боклук да търсят начини да намалят неговото количество. Безспорни са ползите за всички в държавите въвели тези принципи в действие. Ако има среди, незаинтересовани това да се случи в България, това не е причина обществото да толерира поредното отлагане на решаването на въпроса.

Затова БТПП настоя в Консултативния съвет за индустриална стабилност към министерството на икономиката да изпрати писмо до министерството на финансите с искане за ускоряване действията на компетентните органи, събрани в Работна група за разработване на методика за изготвяне на план-сметка за необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци и съответно за предложения за изменение на Закона за местните данъци и такси. Такава работна група е създадена и работи 16 юни 2014 г., но все още без резултат. От министерството на икономиката ни информираха със съобщение от 10 август 2015 г., че е изпратено такова писмо, без да ни предоставят копие от съдържанието. Всички работодателски организации нееднократно са напомняли за това неизпълнено задължение (копие от последното напомнящо писмо – ТУК: http://www.bcci.bg/news/9572 ).

БТПП иска да напомни, че няма да подкрепи никакво по нататъшно отлагане на решаването на въпроса и влизане в действие на законовата разпоредба за приемане на методика и план-сметка по отношение на такса смет. Припомняме, че само по отношение на битовите отпадъци Законът за местните данъци и такси е променян 4 пъти от 1998 г. досега и че крайният срок за изготвяне на методиката за определяне на размера на таксата е изтекъл на 30 март 2015 година.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.