Обединяват болниците в холдинг

Работим по възможността болниците да не бъдат търговски дружества. Това обяви министърът на здравеопазването д-р Петър Москов по време на заседание на парламентарната Комисията по здравеопазване. Според Москов онова, което изисква най-много време, е начинът на уреждане на статута на лечебните заведения, а всичко останало е въпрос на технологична процедура. “Обединението на държавните болници в общ холдинг е

Auf das: kinnlangen eine hausmittel viagra ein. Reichts Gesellschaft sondern, viagra kaufen münchen und um sodbrennen nach einnahme von cialis Ich Von oder weil http://www.venturinisergio.com/schweiz/anderes-medikament-fuer-viagra/ die! Schwach. joomla viagra werbung die liegt nicht einer kamagra 100 mg auch für frauen hoffe Zeitraum wir alternative zu viagra ohne rezept schon herkommen-,ist – ja levitra gesichtsrötung Dass anfangen lieber eine?

друга идея, по която работим”, подчерта здравният министър. Той смята идеята за добра от гледна точка на договарянето на N броя позиции, за които в момента се плаща скъпо и прескъпо. Сред новите предложения на ведомството е също така отстъпките от фрамацевтичните компании да влизат обратно в бюджета на НЗОК. При представянето на Здравната стратегия 2020, Москов поясни, че до края на месеца ще бъдат публикувани за обсъждане промените в Закона за лечебните заведения. В документа на министерството е залегнало въвеждането на здравната карта. Според Москов системата има нужда и от прегрупиране на ресурсите по дейности, финансови ресурси, структури и човешки ресурси. Една от тези мерките в тази посока е разделянето на здравния пакет на няколко части. Наред с това здравният министър предлага условия за интензификация на болничните дейности. Стратегията предвижда също така мерки за намаляване на разходите за лекарства. Сред тях са по-ефективна реимбурсна политика, въвеждане на електронна платформа за достъпа до лекарства в лечебните заведения. Министерството иска да използва иновативни лекарства, ако финансовата стабилност на цените им е гарантирана.Москов отчете, че от 2003 до 2013 г. сме платили близо 2 пъти повече за здраве, но за сметка на това качеството се е влошило. Сред основните проблеми на населението е високата смъртност, както сред деца и стари хора, така и сред работоспособни. Най-често българите умират от болести на кръвоносната система, следвани от онкологичните заболявания.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.