Мотивацията е основен проблем на администрацията

Мотивацията е основен проблем на българската администрация в момента. Друг основен проблем е липсата на лидерство. Възнаграждението, което е продиктувано от определени места, където избухват недоволства и търсене на начини просто да се потуши то. Това каза Снежана Димитрова, зам. председател на Професионално обединение на държавните служители, в предаването “В развитие” на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Йордан Кирилов. Събеседничката коментира бюрокрацията в българската държавна администрация и какви са добрите практики, които могат да бъдат въведени.

“Администрацията се нуждае от цялостен преглед на това до къде са стигнали всички реформи. Те са заложени още през 2001 година. Първата стратегия е от 1997 година. Това е може би единствената стратегия, която е на 100% изпълнена”.

От 2000 година до днес държавната бюрокрация на България премина през различни промени, които бяха правени не толкова съобразно обща визия за развитие на държавната администрация, а чрез единични промени в Закона за държавния служител, които, ако погледнем общата картина, едва ли са довели до нещо по-добро.

“През 2000 година държавните служители стартираха с много по-добър статут, сигурност и възможности за кариерно разрастване. Към момента, независимо от различните инструменти, които са въведено в България, заето от опита на другите държави от ЕС, те не се развиват или трудно се прилагат, като например т.нар. инструмент за подобряване на ефективността, базиран на “пърформънс мениджмънта”, тоест начинът, по който резултатите на една организация и хората в нея са видими за обществото. Това, и като терминология, и като “заклинание” – “повишаване на ефективността” преминава през цифри, данни, факти и съответно – обратна връзка за това доколко е удовлетворяващо за хората, за които работим”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.