БТПП представи „Bulgaria in figures 2014“

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) издаде годишната брошурата „Bulgaria in figures, 2014“. Това е петата поредна книжка от поредицата на БТПП „Bulgaria in figures“, издавана на английски език в удобен „джобен“ формат.

„Bulgaria in figures, 2014“ предоставя систематизирана информация за икономиката на страната за периода 2009 – 2013 г. и позволява бързо и лесно запознаване с важните икономически показатели и условията за бизнес в България. Изданието е изключително полезно за всеки чуждестранен бизнес партньор.

При всички негативни новини, идващи в последно време от България, има данни, които показват, че страната не е за подценяване като територия за инвестиции и бизнес. България заема втора позиция по най-малка обща данъчна тежест сред 28-те страни на ЕС. Няма друга държава от страните – членки, при която да има по-ниски ставки за корпоративен и подоходен данък. България е и сред страните, заемащи водещи позиции в ЕС по най-нисък вътрешен дълг с 18.9% спрямо брутния вътрешен продукт при 87.1% средно за ЕС. България изпъква и с ниския си бюджетен дефицит – 6-то място в ЕС по този показател.

Брошурата „Bulgaria in figures” се разпространява до 70-те дипломатически представителства, акредитирани в България със седалище в София и до 56-те служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина, а също до членовете на Асоциацията на европейските палати „ЕВРОПАЛАТИ и до членовете на Асоциацията на световните търговски центрове. БТПП разпространява „Bulgaria in figures” и при редовните посещения на чуждестранни делегации у нас, при българските делегации зад граница, бизнес форуми и други важни събития.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.