Акад. Съботинов стана съпредседател на Съвета по иновации към БТПП

На Общо събрание на Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП името на институцията бе променено на Съвет по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) и бяха направени някои промени в бюрото на съвета. Запазиха своите позиции: Йосиф Аврамов, съпредседател, и членовете: проф. Костадин Костадинов, Петър Кънев, проф. Румен Николов, проф.Иван Кралов и проф. Христо Христов.

За нови членове на бюрото бяха избрани: акад. Никола Съботинов – съпредседател, Мария Стефанова – изпълнителен секретар, и Георги Гушлеков. Определено бе при възникване на неотложни ангажименти Николай Минков да замества Цоло Вутов, а доц. Георги Райчевски да замества проф. Костадин Костадинов, назначен от м. ноември 2014 г. за зам.-министър на образованието и науката.

По-късно Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП, съвместно с Лойдс Регистър, клон ЕМЕА, София, проведе кръгла маса на тема „Стандартът за енергийна ефективност ISO 50001:2011”. Презентация по темата направи Владимир Ненчев, мениджър в Лойдс регистър.

В дискусията бяха поставени множество въпроси по приложението на стандарта и внедряването на системи за управление на енергията.

Стандарт ISO 50001:2011 засега е доброволен в Република България и е приложим за всяка организация, която желае да си осигури съответствие със заявената от нея енергийна политика и би искала да докаже това на другите. Такова съответствие се потвърждава или чрез самооценка и декларация за съответствие на собствена отговорност, или чрез сертификация на системата за енергийно управление от външна организация.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.