БТПП и търговските аташета уточниха позиции и цели

В София се състоя годишната среща на Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) с представители на българския бизнес. Модератор на срещата бе зам.-министърът на икономиката и енергетиката в оставка Красин Димитров, който направи обзор на икономиката и външната търговия на страната за 2013 година.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи резултатите от проведена анкета сред бизнеса за съвместната работа и ползата от СТИВ. На резултатите от проучването се основава един от критериите за класацията на СТИВ, обявена на тържествена церемония в четвъртък вечер.
Повече от 60% от участвалите в допитването представители на бизнеса са търсили за съдействие и услуги българските службите по търговско-икономически въпроси, показва проучването. За сравнение –миналата година 33% от анкетираните фирми са посочили в аналогично проучване, че са имали контакти с българските СТИВ.
Като друг пример за подобрената работата на СТИВ, Цветан Симеонов посочи установеното чрез последната анкета, че няма нито един представител на бизнеса, който да е потърсил съдействие от търговските служби и да получил отказ.
Според проучването водещ мотив за фирмите, ползвали услугите на СТИВ, е необходимостта от намиране на партньори в чужбина – при 70% от тях, както и икономическа информация за съответната държава при 40%. Над половина от фирмите (54%) оценяват като много добро или като добро обслужването от СТИВ. Отличните оценки имат 36% относителен дял.
Анкетата показва още, че членовете на БТПП очакват българските търговски служби зад граница да им съдействат най-вече при контакти с потенциални бизнес партньори, с държавни институции и бизнес организации в чужбина.
По време на срещата Цветан Симеонов предложи на търговските представители съдействие от страна на БТПП при търсене на партньори в България за чуждестранни фирми и организиране на участието им в изложения в страната.
Снощи, на тържествена церемония в БТПП бяха отличени най-активните служби по търговско-икономически въпроси (СТИВ) за 2013 година.
Голямата награда – бронзова статуетка „ХЕРМЕС” и Грамота получи българската служба по търговско-икономически въпроси (СТИВ) във Федерална Република Германия. Отличието е за увеличаване на българския износ, положително изменение на инвестициите и на привлечените чужди туристи в България, за активна работа с българския бизнес и съдействие за постигане целите и задачите на БТПП“.
Почетен диплом, получи СТИВ в Социалистическа република Виетнам. На трето място с Почетен диплом бе наградена службата СТИВ в Украйна.
Награди получиха и българските служби по търговско-икономически въпроси в Беларус, Гърция и Ливан.

Снимка: БТПП

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.