Съдът велик, Съдът небесен е приключил

 Ний, Съда велик уредихме всички земни съдби предварително в първия Съд – процес над планета Земя ги решихме и наградихме, защото в небе през Орионова врата не влиза нищо нечисто с неуредена съдба на сватбата Христова на Агнеца Пасхален, само сватбарите. Само един сватбар беше без сватбена дреха и той беше, биде изхвърлен. Нито може ни една само частичка с неуредена съдба и наградена, тъй като Бог е Дух и духовно се уреждат всички съдби също и на земята. 159/ 3

 Съдебният процес е всемирен, участие в него взема цялата Вселена – ангелите желаят да надникнат в решението на таз всемирна история. Тъй призвана беше и земната украса – форма военна (пояса на флора) кат военна униформа в багра зелена, сочеща на вярата. И явеното устройство на земята, кат план израстна в съдби решени свише от законодателния Трон велик в правда законна, чрез военния Съд. 289/ 9

 Съдът велик реши земните съдби, история и борба за планета Земя и днес на всички народи оповестява Благата вест на решена Му съдба. Че над земната история яви се Процес и реши се днес в туй скончаещо време съдбата! И чрез вяра в Библията свята днес таз тайна велика е разяснена и открита и от фалшиво представения Бог тайната от вековете в родовете човешки се разкри. Че тя, България, е избрана да я оповести и със Сияйна светлина да озари Земя

 Данаил 12:12 – говори за блаженството над тез, които достигат дни 1300 и 35 – което време сочи на приключването на Съда и времето на българската държава от момента на нейното създаване и 35 години, включени в 1300 денонощия, които са времето, в което се водиха съдебните процеси горе в небесния храм и се реши съдбата на земята. 103/ 23

 Елисей – сочи на Съда в двойна сила – 12 чифта волове в нивата сочеха на 24 старци мъдреци. 103/ 2

 Двадесет и четири часа на денонощието сочат още на Съда – двадесет и четири старци над двата периода – сянка и същина, нощта и деня. Първият сянков народ – нощ тъмна, а вторият – ден светъл, озарен от лъчите светли на Спасителя. 221/3

и в края на Седмото време Съдът небесен велик има думата своя в приложение Закона на правда, в съд и правда над греха и злото над Земя. А в изпълнение на съдебните решения Бог ще благоволи и чрез едно малцинство от изведен народ ще извърши волята Своя.ворения небесни влизащи в съдебния състав кат творения Творцови по милост Творцова, а наблюдатели и свидетели са техни подчинения. А наблюдателите са цели вселенни селения небесни пред всички очи в наблюдение. Но те всички са Твор цови творения, създания. Макар влизащи в състава на Съда те всички тез чинове вселенни са заангажирани и влизащи в състава небесен съдебен са непаднали селения но в правда. 120/ 8

 Съдът велик е военен свещен съд, който отсъжда в законна правда сграждането на държавата в нови съдби…И тъй върховният военен Съд на Главното командване заседава пред открита врата за целия Всемир, за всички жители на непадналите в грях светове. 55

 А ний, Съда велик в чин на военен Лик след военните действия в победа явяваме награди и на Победителя и на победения. 289/ 9

 А Съда са творения Творцови в чинове избрани дванадесет управляващи планети системи, плеади. Но са вселенни жители… Те в мирно време са били управители на системи. 8/ 6

 Съда небесни официално са 12 съдебни заседатели съдии, но безчет са свидетелите вселенни и наблюдателите всемирни. 8/ 6

 И днес в дните чрез Съда велик в правда законна се разгледаха и съдбите не на един сянков народ, сянка, сочеща същина, не само и на една новоерна църква, не, а на цялата земя с трите пояса и земя. 171/2

 и в края на Седмото време Съдът небесен велик има думата своя в приложение Закона на правда, в съд и правда над греха и злото над Земя. А в изпълнение на съдебните решения Бог ще благоволи и чрез едно малцинство от изведен народ ще извърши волята Своя.

 И тъй, Съдът Божий се яви в скончание на дните и разтвориха се книгите на делата добри и зли и по тях бе съдена Земята със трите пояса земни творения. А живите, минали в оправдание, застават пред Закона на правда – за спящите от Адам и Ева до настоящите.
Сред Съда небесен се явява Христа, техен Ходатай и ги оправдава по съдби, решени от Съда пред Закона на правда! И готови, минали в оправдание по съдби, спящите в пръстта почиват в ”прашните си легла“ на Земята и чакат да затръби Архангелска тръба! Те ще чуят гласа на Отца и ще възкръснат в слава, за да посрещнат Царя си и Господаря си завсегда.

Публикуваните откъси са част от споменатия в Библията Късен дъжд. Късният дъжд идва за да подготви човечеството за Възкресението. В Библията това Слово се споменава и с думите скритата манна в ковчега на завета или огъня, който пророк Илия свали от небето на Кармил. Късният дъжд са и онези 12 коша хляб, които останаха след като Исус нахрани 5000 души с 5 хляба и 2 риби.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.