Слово светлина за озарение

ПЪРВО И ВТОРО ГЕДЕОНОВО ЗНАМЕНИЕ. ДВА ПЪТИ ЩЕ СЕ ОРОСИ ЗЕМЯТА, ЯВЕНО КАТО РАНЕН И КЪСЕН ДЪЖД, РАННА И КЪСНА РОСА. КЪСНИЯТ ДЪЖД СА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ. ПЪРВО СВЕТЛИНАТА ОТ НЕБЕТО СЕ СВАЛЯ, СЪБИРА И ЗАПИСВА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. ВТОРОТО ЗНАМЕНИЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СВЕТЛИНАТА, ДАДЕНА В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ОРОСИ ЦЯЛАТА ЗЕМЯ.

„Късните Роси са съдебните решения и тук влиза в покритие Гедеоновото второ знамение – руното сухо, а земята е оросена.
Гласът на Съдебната небесна власт тръби, приема от Земята постове и моления и урежда духовни свидетелствени служения в потвърждение на съдебните решения в чин ”Огън”, снет от Небето или „Късните роси“ на освещение в чин ”Руно Гедеоново”. В това знамение се явява стражът и се оросява, озарява. Но според сянката в Съдии 6-та гл. следваше второто знамение: ”земята да се ороси”!
Тази Вест трябва да се приеме от всички общества, да се реформират духовно. Интервалът от времето на нейното носене е малък. Сред тоз стан Исус Навинов продължават да прииждат племената, те ще обвинят стража-приемник на Гласа, но отговорът е, че не е било времето, което е скрито в Бога. Защото първо трябвало е да се яви първото Гедеоново знамение с руното. Стражът да се ороси с Късната Роса, да се озари и приеме Късната Роса – съдебните решения, след което руното е свободно от оросение! Явява се второто знамение: цялата Земя ще е в озарение – оросение на освежение късно.
И тогава се яви опитът с руното и росата в отговор на Небесата. Яви се проявата на дара на Святия Божи Дух – на знамения и чудеса за уверение на съсъда (в уверение), че е призван от Бога за извършване дяло велико сред Земята. Росата е знамението за уверение на тръбата, а това е Светлина, Слово, която съсъдът прие чрез дара на знамения и чудеса чрез небесния зов.
Ангелът слезе от Небето, държащ жезъла в ръка (Съдии 6:21), което сочи на огън я и силата Божия – Илиева на Святия Дух, в уверение Божие, че сам Бог е сред дялото Свое и народа Си! Ангелът, който се яви от Небето с жезъл в ръка и отседна на Земята, е дялото на Святия Дух, Гласа Божий, Който пряко ръководеше чрез съсъда! Сам Господ Исус ръководеше дялото Си чрез тръбата, събираше и проверяваше народа Си на Земята, докато го приготви и въоръжи за времето на борбата в нощта сред Земята! Чрез първия опит с Росата се увери в прякото водене само тръбата! Тя като съсъд прие Светлина как да действува на Земята, как да разумява и познава белезите на Божията милост и злината на врага Сатана! Първия път на уверение напоява се само руното, сочещо на съсъда. Но второто оросение се повтаря в сила и Мощ не на руното, а над Земята.
О, славна и велика Небесна светлина! Колко ясно ни сочи това изпълнение Гедеоново за начина и действието на силата Божия чрез Святия Дух в знамения и чудеса, изливане на обещаната Късна Роса! То ясно сочи на това, че първо ще се ороси, ще се освети чрез Късните Роси самата тръба, съсъда на милостта Божия, и че Късната Роса е Слово Светлина, която ще премине първо чрез дара на знамения и чудеса през съсъда избран!
След като се извърши дялото на реформиране съсъда и му се изясни действието Божие в Слово Светлина, тогава ще се повтори оросението, озарението небесно, но вече като Слово Светлина, засягащо цялата Земя! Оросеният периметър земя около руното Гедеоново сочи на Земята.
Дялото на Гедеон с руното като знамение небесно е дялото на Гласа – Късната Роса! Гласът на Небето е Росата – Светлината сетна от Небесата, но тя не пада над тоз, който я иска, а се дава на тоз, над когото Бог е благоволил и му я е възложил! Нека никой не допусне по ума свой, че е готов за таз велика съдба, щом пази четвъртата заповед, да освещава съботата. Ни пък да дръзне оня, който е обрязан духом и мисли, че е готов за великата духовна борба! О, горчива заблуда в самонадеяност ще бъде това!
А на Духовния Израил бе дарена Могъщата светлина на Новозаветната истина чрез дара на Святия Божи дух – дарби и пророчества сред църквата за укрепване и духовен растеж!
Първо става ясно, че два пъти ще се ороси земята, явено като Ран и Късен Дъжд, Ранна и Късна Роса, и че тя е Светлина от Небеса, дадена чрез дара на знамения и чудеса, която ще се даде първо на съсъда с олтара служебен, след което ще се предаде на Църквата Божия с всемирно решена съдебно съдба в Двуерно време!“

https://knizhen-pazar.net/index.php?option=add_book&id=1289804&title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%201-2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.