Европейската комисия подкрепи проекта БОРКОР

На среща с ръководството на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) г-н Реналдо Мандметс, отговарящ за България в Генерална дирекция "Регионална и градска политика" на Европейската комисия, изрази подкрепата на ЕК за проекта БОРКОР.
„За мен бе изненада да открия, че подобен проект съществува в България. Имиджът на България по отношение на корупцията не е най-добрият. Сферата на обществените поръчки буди загриженост в общоевропейски контекст. Системата трябва да се подобри и вие сте намерили правилния подход“, обяви той на среща с и.д директора на ЦППКОП г-жа Елеонора Николова.
„България е изработила уникален аналитичен продукт, който за разлика от други инструменти се фокусира върху превенцията на корупцията. БОРКОР е европейска иновация, която надскача сферата на приложение в областта на обществените поръчки“, заяви още г-н Мандметс.
Той посочи още, че България има високи дялове на сива икономика и очаква, че българското правителство ще прояви интерес към „осветляване на сивата икономика в България посредством метода БОРКОР“.
„ЕК високо оценява инициативата БОРКОР, развита в България с подкрепата на германското правителство. Комисията подкрепя и ЦППКОП като институцията, оторизирана да изпълнява проектните дейности на БОРКОР“, заяви г-н Мандметс. Комисията одобрява и идеята ЦППКОП да подпомага дейността на един бъдещ независим орган за координиране на анти-корупционните мерки в съответствие с препоръката на ЕК.
Представителят на ЕК се срещна и с анализаторите на Центъра, които са командировани от централни държавни ведомства. „Бях впечатлен от хората, които мислят и работят заедно и създават синергичен ефект за един нов подход към решаване на проблемите“, посочи г-н Мандметс.
Г-н Мандметс обяви, че ЕК е готова да предложи на българското правителство финансиране на проекта със средства от европейските фондове, за да се гарантира неговата устойчивост и развитие. „Аз се надявам, че българското правителство ще има политическа воля да доразвие иновативния проект и ще започне внедряване на резултатите в областта на обществените поръчки“, каза той. Финансирането може да се осъществи със средства от Оперативните програми, като българската държава участва само с 20 процента съфинансиране. 
Г-жа Николова информира госта, че Центърът е готов с конкретни законодателни и организационни мерки в областта на обществените поръчки, които ще доведат до намаляване на административната тежест при процедурите.
„Ние искаме да преустановим порочните практики и субективния фактор, за да може фирмите да получат равен старт и достъп до публични средства“, каза г-жа Николова. И.д директорът на ЦППКОП запозна госта със структурата на Центъра, който е първата матрична организация в държавната администрация. Този модел обединява вертикалната линейна форма на управление с хоризонтално разгърнатия тип проектна организация.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.