ВАС отхвърли жалбата на Алекс Алексиев

Главният прокурор Сотир Цацаров: Оправдателните присъди станаха прекалено много

Върховният административен съд (ВАС) е отхвърли жалбата на Александър (Алекс) Алексиев срещу решението на ЦИК, с което комисията обяви за недействително собственото си решение за регистрацията му като кандидат за евродепутат.
Съдът не приема, че има нарушение на Директивата, регулираща материята за изборите за членове на Европейския парламент. Директива 93/109/ЕО на Съвета от 06.12.1993 г. допуска националното законодателство да предвиди ограничение на пасивното избирателно право, свързано с “пребиваването” на съответния гражданин на територията на ЕС. Същевременно обаче, Изборният кодекс въвежда друг критерий, според който изискването кандидатът да е живял “най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз”, означава той да е бил адресно регистриран – по постоянен и настоящ адрес, на територията на България или в друга държава-членка на ЕС.
Алексиев има постоянен адрес в България, но според ГРАО неговият настоящ адрес е в САЩ.
По настоящото дело ВАС допусна свидетел, който заяви, че Алекс Алексиев живее постоянно в България повече от 2 години. Но съдът прие, че това е без значение, тъй като липсва регистрация по настоящ адрес на Алекс Алексиев в България.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.