Цветан Гунев е предложен за подуправител на БНБ

Цветан Гунев е предложен за подуправител на БНБ, съобщиха от Централната банка. Управителят й Иван Искров е направил предложението заради изтичането на мандата на Румен Симеонов като подуправител и ръководител на управление „Банков надзор" на 15 юни.

В момента Гунев е директор на дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции" в БНБ. Според Централната банка кариерата на Гунев преминава през постепенното йерархично израстване в управление „Банков надзор".

През дългогодишната си работа в централната банка той „безспорно" е доказал, че има „висока квалификация и задълбочени познания, както и богат професионален опит в областта на банковия надзор".

Цветан Гунев е завършил Университета за национално и световно стопанство и има придобити редица квалификации по централно банкиране в САЩ и от водещи надзорни органи на страните от Европейския съюз.

Роден в София на 2 февруари 1959 г. Владее английски език.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.