Провал на програмата “Старт в кариерата”

Администрацията е провалила програмата за младежка заетост “Старт в кариерата”. Този извод може да се направи от анализа на данните, предоставени под формата на писмен отговор от социалния министър Зорница Русинова до народен представител, предаде  БГНЕС. Заетостта по програмата “Старт в кариерата” е за период от 9 месеца, а за обявените работни места могат да кандидатстват безработни младежи до 29 годишна възраст, без трудов стаж по специалността, които са дипломирани във Висше учебно заведение. Младежите по програмата “Старт в кариерата” се назначават на най-ниските длъжности извън щата на съответната администрация, на трудово възнаграждение, което се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта. Социалният министър Зорница Русинова изрично уточнява, че не става въпрос за стажанти, а за наети лица по реда на Кодекса на труда. От 2014 г. са обявени три процедури по програмата “Старт в кариерата”, става ясно още от писмения отговор на социалния министър. За девет месеца са били назначени 3 021 души, от които едва 490 души са подписали “постоянен трудов договор” след приключването на програмата. От данните на МТСП става ясно още, че интересът към програмата “Старт в кариерата” за три години е спаднал близо 10 пъти. Едно от обясненията за този неблагоприятен ефект е нежеланието на държавната администрация да се реформира. Ако през 2014 г. за работа по “Старт в кариерата” са кандидатствали 3093 младежи, то през миналата година тяхната бройка е спаднала на 1783 души, за да достигне до 376 души през 2016 г. “Отворени” към младежите се оказват централните ведомства /министерства, агенции, комисии и др./, които през 2014 г. и 2015 г. са приели на работа по 440 и 443 младежи, от които на 123 за 2014 г. и 68 за 2015 г. е предложена постоянна работа. Местната власт също се оказва отзивчива към младите специалисти. През 2014 г. по програмата са работили 584 младежи, на 128 е предложен “постоянен трудов договор”. През 2015 г. интересът на местната власт към програмата “Старт в кариерата” спада двойно, вероятно и заради местните избори през миналата година. Областните администрации традиционно се отнасят с най-голяма резервираност към младежите, които са завършили висше образование, но нямат практически опит. Ако през 2014 г. на 9-месечна заетост са се надявали 100 младежи, то през 2015 г. бройката е сведена на 50. А постоянна работа на преминалите по програмата “Старт в кариерата” областните администрации за две години са осигурили на 13 души. През 2016 г. е направена една “допълваща” процедура, която е осигурила 9-месечна заетост на 179 младежи. През септември месец тази година ще стартира нова процедура за подбор на младежи, които имат висше образование, не са практикували по специалността си и са до 29 годишна възраст. Отговарящите на изискванията и получилите одобрение ще могат да се надяват да работят в държавната или местни администрации за девет месеца през 2017 г. Въпреки красноречивата статистика, която показва тотален отлив на младежи от програмата “Старт в кариерата”, в заключение социалният министър Зорница Русинова, изтъква, че въпросната програма винаги е била на едно от първите места по ефективност.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.