Още ограничения за безработица

За да се получават обезщетения за безработица човек трябва да се е осигурявал в последните 18, а не 12 месеца. Това предвиждат промени в законодателството, предвидени с проектобюджета на Държавното обществено осигуряване. Промените, приети от правителството в понеделник, вече се обсъждат в парламентарните комисии.

Едно от ограниченията, оповестени още преди обсъждането на проектобюджета от надзорния съвет на Националния осигурителен институт, които остават и във варианта, внесен в парламента, е, че за да ползва обезщетение за безработица човек трябва да се е осигурявал поне 12 месеца от последните 18. Досега изискването беше за 9 месеца от последните 15.
Предлагат се по-строги изисквания и към продължителността на изплащане на обезщетението, обвързани с по-продължителен стаж.

Запазва се единствено правилото за най-късите срокове: обезщетение за безработица ще се изплаща в продължение на 4 месеца, ако безработният има осигурителен стаж не по-голям от три години.

При стаж между 3 и 7 години, безработният ще получава обезщетение 6 месеца (досега този срок важеше при стаж между 3 и 6 г.) С измененията осигурявалите се между 7 и 11 г. ще получават обезщетение като безработни в продължение на 8 месеца (сега са достатъчни между 6 и 9 г. осигуряване). Тези, с осигурителен стаж между 11 и 15 г. ще имат право на обезщетение за безработица за 10 месеца (сега е достатъчно стажът да е между 9 и 12 г.). За 12 месеца обезщетение за безработни вече ще се изисква осигурителен стаж от над 15 г., а не над 12 г., както е сега.

Хората в болнични, останали без работа, няма да могат да ги ползват през първия месец след уволнението, както беше досега, се вижда от внесените промени.
Според сега действащия текст в Кодекса за социално осигуряване, “когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни”. Кабинетът предлага текстът да отпадне, защото основното предназначение на обезщетението за временна нетрудоспособност е да замести доходи от труд, а в този случай труд няма.
От проекта, внесен в Народното събрание, е отпаднат текстът, с който се предлагаше плащането на първите три дни болнични да се намали на 50% от осигурителния доход вместо 70%, както е сега.

Ключови думи към статията:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.