ДКЕВР свиква обществено обсъждане на новите цени на тока и парното

От 10.00 часа в сградата на ДКЕВР ще се проведе заседание на Обществения Консултативен съвет към регулаторната комисия по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост при следния дневен ред. Участниците в съвета ще обсъдят проекта за цени на електрическа и топлинна енергия в сектор „Електроенергетика” и „Топлоенергетика” за новия ценови период, който започва от 1 август.

Както е известно на заседанието си през миналата седмица ДКЕВР предложи цените на електроенергията за бита да бъдат намалени средно с 5 %.

Намалението на цената на дневната електроенергия, доставяна от „ЧЕЗ Електро България" АД за битови клиенти, е с 4.40% по-ниска, а нощната – с 6.02%. При „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД изменението е от 4.12% – дневната, и 6.82% – нощната електроенергия. „Енерго-Про Продажби" АД намалява цената през деня и нощта съответно с 4.50% и 3.43%.

Цената за достъп до електропреносната мрежа също се променя. От 6,46 лв./МВтч утвърдени цени за периода 2012/2013 г. тя става 2,40 лв./МВтч утвърдени цени за периода 2012/2013 г. , което е намаление с 62,96%.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.