Чиновници от 34 администрации с 30% увеличение на заплатите със задна дата

С Постановление № 240 от 31 август 2020 г. за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация Министерският съвет предвижда в срок до 4 септември 2020 г. ръководителите на 34 административни структури да определят еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с не повече от 30 на сто от досегашния размер. Увеличението на каквито и да било възнаграждения на служители в България е похвално.

Постановлението е публикувано на 4 септември и изисква ръководителите на тези администрации до 4 септември да увеличат индивидуалните работни заплати с до 30 на сто. Не е ясно как нещо публикувано на 4 септември може да се изпълни до същата дата, още повече че то засяга огромен брой служители. По разчети на Коментатор бг то засяга приблизително 18 000 служители и е невъзможно тази задача да се изпълни за няколко часа.

При проведеното обществено обсъждане на Портала за обществени консултации са постъпили 43 официални становища и са направеин 91 коментара. С официална позиция против увеличението излязоха и част от работодателските организации.

Увеличението на възнагражденията с 30% не е еднократно действие, като например да се дадат на пенсионерите за 2 месеца по 50 лева. Тук става дума за трайно, постоянно увеличение на възнагражденията. Всеки месец, всяка година занапред.

Ето обобщение на част от изказаните становища:

  • Alevasilev

Подкупване на държавни служители от управляващите

Въпрос 1. Защо това се се приема сега? Епидемията е от преди 5 месеца. Такава мярка трябваше да бъде много по-рано вземат.

Въпрос 2. Колко ще струва това на бюджета? Т.е. колко още ще трябва да плаща българския народ за така или иначе прекомерно раздутата администрация, която е силно неефективна и без това.

Въпрос 3. За какъв период от време ще се приеме тази мярка?

  • Frodo_Baggins

Тълкуване на текста

Национален осигурителен институт – служителите с контролни функции в процесите по отпускането и изплащането на осигурителни плащания и помощи; Ако може да разтълкувате текста, че аз не мога да разбера кои служители визирате. За пореден път се пишат “нормативни актове”, които подлежат на широко тълкуване!!!

  • Манчева

Критерии

Не е ясен критерия за избор на тези администрации, много от тях не обслужват граждани, нямат дейност насочена към борба с коронавируса.

Защо не са включени областните администрации, там от самото начало се създадоха кризисни щабове, които продължават да координират действията на останалите администрации и  общините?

Трябва да има справедливо отношение към всички държавни служители, а мотивите ясни убедителни.

Не са публикуванни данни за средните заплати в изброените администрации, за да се обоснове, че заплатите са по-ниски от средните и кои администрации са включени в анализа, ако е направен такъв.

  • ZayoBayo

Нужна е активна политика на сближаване на заплатите в администрацията

Не става ясно какви са критериите за “ударно” увеличение на заплатите само в избраните администрации? Очевидно е, че действителните мотиви не са официално посочените – 1. “администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица” и 2. “администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето.” Какво общо имат служителите от Национален институт за помирение и арбитраж или Център за развитие на човешките ресурси с пандемията? Да, може заплатите им да са под средното ниво и е редно да бъдат увеличени, но по подобен начин стои въпроса и с други администрации, които действително имат ежедневен контакт с рискови групи (не само по време на сегашната пандемия), но за пореден път биват пренебрегнати! Структурите на ГДГП-МВР, ДМ-МВР и ДАБ, които постоянно са в контакт с рискови групи от чужденци следва също да бъдат включени в това постановление. Именно заради високия риск, натовареността и ниското заплащане текучеството на кадрите в ДМ и ДАБ е постоянно явление – а така не се гради качествена администрация. Заплащането в различните административни структури трябва да е сходно, а не както се получава, че дори в рамките на едно министерство като МВР съществуват огромни разлики. Държавните агенции пък, макар приравнени по законов статус на министерствата, често имат доста по-ниски заплати (разбира се тук не визирам държавни агенции като ДАНС, ДАР и др., а такива като ДАЗД, ДАБ, ДАМТН и т.н.). Няма логика младши експерт в една администрация да взима коренно различна работна заплата от лице, заемащо същата длъжност в друга държавна администрация. Трябва цялостен анализ на заплащането в административните структури и кохезия (политика на сближаване) на работните заплати в администрацията.

  • vn1n0v

крадлива хунта

Откъде накъде ще увеличавате парите на тези мързеливи, крадливи и нагли чиновници ??

С какво са го заслужили – ??

с производителност,

с иновативност,

с прикриване на корупцията,

с контрола който налагат ??
Силно против съм лекарите да са КАРАНТИНИРАНИ  за няколко месеца заради борбата с COVID-19, а държавните служители, които само си клатят краката и нехайстват за безчинствата на КРАДЛИВАТА ХУНТА – да получават увеличение на заплатите си?

  • AnneMarie

Подигравка!

Разликите в заплащането между една и съща категория/ниво служители в различните администрации са ясни от години, но избраният начин за коригиране на това не е правилен, а моментът е изключително неподходящ. Ако е имало политическа воля за коригиране на разликите в заплащането защо това не беше извършено в началото на годината? Защо няма анализ на тези разлики в заплащането и не е даден разчет нито за броя на хората, нито за реално необходимите средства? Как са подбрани точно тези структури? Защо предложението се маскира като социално-иокономлическа мярка за преодоляване на последствията от коронавируса? Ако това е мярка, защо тя е с траен характер – заплатите на тези служители ще бъдат увеличени за постоянно? Как не се намериха пари за увеличение на заплатите на полицаите и на лекарите с 30 % в началото на годината, но изведнъж се намериха пари за увеличаване на заплати на хора, които реално не са на първа линия и тяхната работа няма връзка с преодоляване на последиците от вируса? Това, което ще се извърши с това постановление може да е законно, но не е морално. Подигравка с хората от частния сектор, които в момента изпитват затруднения поради загуба на работа или намалените си заплати. Подигравка е и с лекарите и полицаите, които остават с ниски заплати на фона на чиновниците. Предложението е позорно. 

  • alabala

Довиждане! Ще идваме на свиждане …

С нетърпение, очаквам момента в който всяка безсмислена тромава институция с хиляди нищоправещи служители ще бъде заменена от един прост сайт и всички онези по веригата ще трябва най-накрая да започнат да се трудят за да оцеляват.

Разходите за държавната администрация са едно тежко бреме на данъкоплатците. И сега защо да не ги увеличим с 30%?! Очевидно някой се опитва да си купи фенове, или по-скоро да ги настрои срещу целия народ. 

Българинът не е глупав, за всички е ясно защо се увеличават държавните заплати точно сега. Това ще предизвика още повече недоволство у хората, които не са на държавна издръжка. Жалък ход за спасяване на положението, което е вече отдавна неспасяемо

  • kat79

Интересен абсурд

Изключително интересно е как са избрани точно тези агенции, след като в много други заплатите са абсурдно ниски и имат пряк контакт с външни лица. Например, регионалните поделения на НСИ, така наречените Териториални статистически бюра. Служителите там непрекъснато са по анкети сред населението, приемат Декларации без дейност (които са предимно на чуждестранни лица) и са с едни от най-ниските заплати в сферата на държавната администрация. И все пак не са в този списък. Докато Агенция Митници и особено НАП с техните заплати и тримесечни ДМС-та са вътре.

Още повече, че продължава да не се отчита разликата между възнагражденията на регионално и централно ниво за една и съща длъжност и вместо уеднаквяване на заплатите по длъжности, с това повишение ще се получи още по-голям парадокс.

Особено интересно и в академичен стил е становището на доцент Младен Младенов, което е приложено като отделен файл.

Обществената консултация на проекта на Портала за консултации, проведена в периода 31.07.2020 – 14.08.2020 г. беше проведена в нарушение на Закона за нормативните актове и ако някой обжалва постановлението то ще бъде отменено. Съгласно закона срокът за обществено обсъждане на подобни актове е 30 дни.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.