Преходът отдавна е завършил, но резултатите не са добри

Защо говорим за преход? Имаме установена и проверена политическа система. Имаме смяна на собствеността, имаме изградена пазарна икономика. Членове сме на НАТО и ЕС, т.е. ние сме заедно с всички европейски държави. За никакъв преход не може да се говори. Това са глаголствания на хора, които сеупражняват в разсъждения на тази тема. Въпросът е, че резултатите от този преход в икономически и социален план не са удовлетворителни.

Това, че сме на опашката по производителност на труда и по БВП на глава от населението в сравнение с останалите европейски държави и на опашката по доходи на населението, се дължи на вътрешни причини. Дължи се на състоянието на българското общество и на нагласите му. Чрез отнемането на неговата собственост от членовете на БКП след 1944 г. народът беше отучен от енергия за инициативност и беше научен да краде от ТКЗ-ата и предприятията. Две поколения бяха съсипани от страна на тази система. Това е най-негативното наследство от комунистическия режим.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.